Samospráva

Zastupitelstvo

Starosta Ing. Josef Hofman
Místostarosta Jiří Kubálek
Předseda finančního výboru Roman Stejskal
Člen finančního výboru Miroslav Poulíček
Předseda kontrolního výboru Roman Zapletal
Člen kontrolního výboru Jaromír Grulich
Člen kontrolního výboru Vojtěch Koutný
Předseda školskského a sportovního výboru Jiří Křeček
Předseda kulturního výboru Mgr. Kateřina Šertlerová