Dotace a finanční podpora

Protipovodňová opatření obce 2021

Dotace od Olomouckého kraje

Olomoucký kraj poskytl  v roce 2019 obci Kladky dotaci z Programu obnovy venkova na opravu místních komunikací v částce 498. 127,- Kč.