Dotace a finanční podpora

Program na podporu JSDH 2023

Dotační program:     Program na podporu JSDH 2023

Dotační titul:             Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky, nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti JSDH obcí Olomouckého kraje 2023

Název projektu:        Pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky, nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti pro JSDH Kladky

Realizaci projektu finančně podpořil Olomoucký kraj

Protipovodňová opatření obce 2021

Dotace od Olomouckého kraje

Olomoucký kraj poskytl  v roce 2019 obci Kladky dotaci z Programu obnovy venkova na opravu místních komunikací v částce 498. 127,- Kč.