Obecní úřad

Zastupitelstvo

Starosta Jiří Křeček
Místostarosta Ing. Josef Hofman
Předseda finančního výboru Miroslav Poulíček
Člen finančního výboru Martin Kubálek
Předseda kontrolního výboru Roman Zapletal
Člen kontrolního výboru Vojtěch Koutný
Člen finančního výboru Jitka Serynová

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Konicko, IČ: 71228527,se sídlem Masarykovo Náměstí 27, 798 52 Konice

Odpovědná osoba: Mgr. Ladislav Bílý, tel: +420 602 369 852, email: ladislav.bilybt@gmail.com

Správce údajů: Obec Kladky