Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

1. Oficiální název

 • Obec Kladky

2. Důvod a způsob založení

 • Obec Kladky vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, v platném znění.

3. Organizační struktura

 • Činnost úřadu obce je zajišťována prostřednictvím agendy starosty obce Jiřího Křečka, kterému jsou podřízeni:
  • Jana Kubálková – účetní, matrikářka
  • Kateřina Navrátilová – účetní
 • Zastupitelstvo – rok 2022
  • Jiří Křeček – starosta
  • Ing. Josef Hofman – místostarosta
  • Miroslav Poulíček – předseda finančního výboru
  • Roman Zapletal – předseda kontrolního výboru
  • Vojtěch Koutný – člen kontrolního výboru
  • Jitka Serynová– členka finančního výboru
  • Martin Kubálek – člen finančního výboru

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Kladky
Kladky 19
79854 Kladky

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Kladky
Kladky 19
79854 Kladky

 • 4.3 Úřední hodiny
  • Pondělí  7:30 – 16:00
  • Středa   7:30 – 16:00
 • 4.4 Telefonní čísla: +420 582 383 424
 • 4.6 Adresa E-podatelny
 • 4.7 Datová schránka: 6ekbvu2

5. Případné platby lze poukázat

 • Obec dává na vědomí, že případné platby může povinný subjekt poukázat na níže uvedené číslo účtů. Případně uhradit platby v úřední dny v hotovosti v sídle úřadu.
 • Bezhotovostní platby
  • Číslo účtu: 0006424701/0100
  • bankovní spojení: Komerční banka
 • Platby v hotovosti
  • Platby v hotovosti je možné složit v sídle úřadu obce kdykoliv v úředních dnech.
 • Poplatky
  • Úřad obce informuje o poplatcích pro povinné subjekty ve správním obvodu obce:
   • poplatky za odpad
   • poplatky ze psů

6. IČ

 • 00288331

7. DIČ

 • CZ00288331

8. Dokumenty

 • 8.1 Seznamy hlavních dokumentů
 • 8.2 Rozpočet

9. Žádosti o informace

 • Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb.

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

14. Předpisy

 • 14.1 Nejdůležitější používané předpisy
 • 14.2 Vydané právní předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

 • 15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
 • 15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16. Licenční smlouvy

 • 16.1 Vzory licenčních smluv
 • 16.2 Výhradní licence

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb