Vyhláška společný školský obvod základní školy

Zastupitelstvo obce Kladky na svém zasedání dne 12. 10. 2017 usnesením č. 7/4 usneslo vydat na základě ustanovení § 78 odst. 2 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

kompletní znění vyhlášky viz odkaz: Obecně závazná vyhláška společný školský obvod