Hlášení

SDH Kladky žádá své členy o pomoc s přípravou HASSKI v sobotu 30.9. od 9hodin v lyžařském areálu Kladky.

SDH KLADKY vás zve na 14. ročník nočních hasičských závodů do vrchu pořádaných 30.9.2023 v lyžařském areálu Kladky. Začátek v 17:00 hod. požárními útoky žáků. Bohaté občerstvení zajištěno

Drůbežárna Prace bude v pátek 29. 9.  ve 13:45 hod. prodávat: mladé kuřice a kohouty, roční slepice brojlerová kuřata, káčata, krmivo pro drůbež a králíky, vitamínové doplňky a dále pak vykupovat králičí kožky – cena 15 Kč/ks.

Informace o uzavírce silnice

Chtěli bychom Vás touto cestou informovat o plánované úplné uzavírce silnice III/37346 v obci Ludmírov při akci „III/37346 Ludmírov – Dětkovice-Kladky“ v termínu od 25. 9. 2023 do 8. 12. 2023.

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům dotčených linek 780440, 780446 a 890301 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

Návrh řešení dopravní obslužnosti po dobu trvání úplné uzavírky:

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům dotčených linek, které budou po obsluze zastávky Ludmírov,Dětkovice vedeny po III/37346 a dále obousměrnou objízdnou trasou po MK směr Milkov – III/37344 Milkov – Hvozd – III/37346 Ludmírov, otočí se v prostoru ZD Ludmírov, obslouží náhradní zastávku Ludmírov,obchod. a budou pokračovat po III/37346 dále ve svých trasách dle platných JŘ.

Zastávka Ludmírov,obchod nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna na účelovou komunikaci ZD Ludmírov, k náhradním označníkům.

Nedostatečně identifikovaní vlastníci

Nedostatečně identifikovaného vlastníka má nemovitost buď v případě, že nemá v katastru nemovitostí zapsaného žádného vlastníka (tj. není zapsána na žádný list vlastnictví), nebo vlastníka v katastru sice zapsaného má, ale zápis neumožňuje jeho dostatečnou identifikaci. Velkou většinu těchto nemovitostí tvoří pozemky. Zejména se jedná o ornou půdu a také o cesty, lesní pozemky či travní porosty. V seznamech lze nalézt také rodinné a bytové domy, chaty nebo garáže.

Většina zápisů tohoto druhu pramení ze situace před rokem 1989, kdy se katastr nemovitostí neudržoval řádně a v určitém období dokonce nebyl veden vůbec. Pokud se nepřihlásí vlastník nemovitosti nejpozději do 31. 12. 2023, uběhne lhůta daná novým občanským zákoníkem, a tento majetek přejde na stát.

ÚZSVM ve spolupráci s Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním dvakrát ročně zveřejňuje seznam těchto nedostatečně identifikovaných vlastníků, jehož aktuální verzi naleznete v této záložce. Zároveň zde najdete také odpovědi na nejčastější dotazy týkající se dohledávání nemovitostí s nejasnými vlastníky. Potřebné informace obsahuje také brožura Nedostatečně identifikovaní vlastníci, v níž se dozvíte, jak si sami můžete ověřit, zda vám nebo vašim předkům nepatří nějaká nemovitost, o níž jste neměli doposud tušení. 

Aktuální informace k nedostatečně identifikovaným vlastníkům nemovitostí

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) na základě dlouhodobé spolupráce s místními samosprávami a v souladu se zákonem zaslal všem obcím aktualizovaný seznam nemovitostí s takzvaně nedostatečně identifikovanými vlastníky, které se na jejich území nacházejí. Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je pravidelně zveřejňován na obecních úředních deskách a také na webových stránkách ÚZSVM.

Více informací na https://www.uzsvm.cz/nedostatecne-urcite-identifikovani-vlastnici