Historie

První zmínky o obci se uvádějí v listinách z roku 1320. Zahrnují osady Ošikov, Trpín a samotu Bělá.

Jméno Kladky je zdrobnělina od slova „kláda“, v množném čísle „kladky“. První osadníci budovali stavení z dřevěných kladek, jak potvrzuje stará pověst o původu obce. Roku 1320 měla obec jméno Roma a byla lénem olomouckého biskupa v provincii mohelnické. Toto místní jméno vzniko pravděpodobně podle města Říma, které bylo původně budováno na pahorcích. První usedlíci si také v této osadě budovali domky, každý na jiném pahorku.

Počet obyvatel se během historie značně měnil. V roce 1793 žilo v naší obci 603 obyvatel, v roce 1834 již 918 a v roce 1910 dokonce 1273 obyvatel. Od tohoto roku se začal počet obyvatel snižovat z důvodu jejich odchodu za prací.

Některé domky byly postupně prodány a opraveny na chalupy. Takových máme nyní v naší obci přes 50. Trvale žijících obyvatel máme nyní 379.

Nejvýznamější památkou obce je kostel Sv. Cyrila a Metoděje z roku 1581.

Významným rodákem obce Kladky je prof. ThDr. Melichar Mlčoch. Na jeho památku byla vydána publikace Vzpomínání 1938 – 1945, kterou vydal další významný rodák – PharmDr. Josef Pištělák.

Památky

kostel_slider

Dominantou obce je římskokatolický kostel Sv. Cyrila a Metoděje. První přímá zpráva o kostele je v urbáři z roku 1581. Dříve byl kostel celý dřevěný, což je uvedeno ve zprávě z roku 1696. V roce 1871 byla dokončena velká rekonstrukce. Byl přestavěn v novorománském slohu. Další velké opravy se dočkal v roce 2001, kdy byla provedena oprava střechy a venkovní omítky. Zůstává renovovat interiér. Pro svou historickou hodnotu byl v roce 1999 uznán jako chráněná kulturní památka.

Dalšími pamětihodnostmi jsou pamětní kříž na místním hřbitově a mlýn na Bělé ze drué poloviny 16. století, který je nejstarší dochovanou stavbou

Významný rodák je prof. ThDr. Melichar Mlčoch. Na jeho památku byla vydána publikace „Vzpomínání 1938 – 1945“ dalším naším rodákem PharmDr. Josefem Pištělákem.