Zajímavosti v okolí

U Nádrže

Přírodní památka U Nádrže (6,7ha) se rozkládá v jižním výběžku Zábřežské vrchoviny (v Ludmírovské vrchovině) asi 600 m jižně od obce Kladky a 5,7 km severozápadně od města Konice. Je rašelinného charakteru s chráněnými mokřadními rostlinami a živočichy nad vodní nádrží v okolí prameniště a nejhornějšího toku potoka Špraněk (535 – 550 metrů nad mořem). Jedná se o jedno z území celé sítě maloplošných chráněných lokalit v tomto mikroregionu s vyjímečnou druhovou pestrostí s výskytem vzácných a chráněných druhů rostlin a živočichů – zejména obojživelníků. Území je chráněno nejen z důvodu zachování těchto vzácných a ohrožených druhů, ale i z důvodu jejich možného šíření do okolí.

Z chráněných rostlin zde například roste: upolín nejvyšší (Trollius altissimus), kruštík širolistý (Epipactis helleborine),mečík střechovitý (Gladiolus imbricatus).

Chráněné území leží mimo značené trasy

Zdroj obrázku: https://mapy.cz/s/ledopavune

Zdroj textu: U Nádrže – Přírodní památka | Turistika.cz

Muzeum Techniky

Muzeum techniky zajišťuje Pila Ludmírov. Návštěvníci si v něm mohou prohlédnout vojenskou a historickou techniku, dřevozpracující techniku, speleologii a těžbu hornin.