Aktuální sdělení

Kontejnery na objemný odpad jsou přistaveny již od 16. 11. 2020. Dva jsou umístěny před bránou střediska družstva a jeden je umístěn na výjezdu před domem č. 3 pana Koutného. Žádáme Vás o umístění pouze velkoobjemného odpadu přímo do kontejnerů. Děkujeme.