1. společenský obecní ples

Obec Kladky Vás srdečně zve na 1. společenský obecní ples, který se uskuteční 11.02.2023 v novém sále obecního úřadu Kladky od 20:00 hodin.

K tanci a poslechu zahraje skupina Tommy Band

Vstupné 100 Kč

Bohatá tombola a občerstvení zajištěno

Předprodej vstupenek bude ve středu 8.02.2023 na OÚ

Přestavba budovy obecního úřadu v Kladkách

Již řadu let budova obecního úřadu v Kladkách chátrala a její neutěšený stav prohluboval vrásky zastupitelům obce. Stará budova už byla ve velmi špatném technickém stavu, odpadávala omítka, střechou místy zatékalo a protože nebyla u původní části budovy provedena hydroizolace spodní stavby, vlhly obvodové stěny. Bylo pro ni třeba najít smysluplné využití. Budova původně zahrnovala v přízemí českou poštu, sklad s kotelnou a nevyužité prostory. V prvním patře byly kanceláře obecního úřadu, knihovna, malá zasedačka a obřadní síň – ta jediná byla postavena v sedmdesátých letech. Velká část původní budovy vznikla někdy koncem 19. století a byla postavena z kamene a mírně pálených cihel. V dřívějších letech minulého a předminulého století proběhly spontánní přístavby, díky kterým dispozice neumožňovala bez většího zásahu její další efektivní využití. Vchod byl orientován do silnice, který se postupem času z důvodu rozšíření silnice a zvýšení provozu stal nebezpečným. Budova už nevyhovovala jak z hlediska bezbariérovosti, tak energetické náročnosti provozu budovy.

Byl vytvořen strategický cíl přemístit kanceláře OÚ a knihovnu do bezbariérového přízemí a v 1. patře, vytvořit velmi chybějící společenský sál s možností využití jako oddací síň. Po uzavření místní hospody s klasickým sálem, chyběla v obci společenská místnost pro pořádání plesů, zábav a rodinných oslav a toto řešení by přineslo splnění všech potřeb obce. Vytvořili jsme tým tří projektantů – architekta a dvou stavařů, kteří ve spolupráci s vedením obce vytvořili projekt, který splňoval všechny požadavky. Vše probíhalo na přelomu let 2018 a 2019. Začátkem roku 2019 jsme požádali o dotaci z MMR na opravu této budovy. Bohužel pro velký zájem o dotaci jsme nebyli vybráni a veškerá snaha, projekt i stavební povolení putovaly do šuplíku. Naštěstí na začátku roku 2020 se na nás usmálo štěstí a naše žádost byla vybrána ze zásobníku a dostali jsme dotaci 10 milionů Kč. Začal tak boj s časem, protože oprava budovy měla být dle rozhodnutí MMR nesmyslně dokončena do konce roku 2020.

Bylo třeba vytvořit prováděcí projekt, aktualizovat rozpočet, zorganizovat výběrové řízení na dodavatele, podepsat smlouvu o dílo a začít s rekonstrukcí. V květnu díky enormnímu nasazení všech, hlavně projektantů, byla vybrána prováděcí firma a podepsána smlouva o dílo s firmou POZEMSTAV Prostějov, a.s. Měli jsme před sebou přes půl roku s podzimním počasím na celou akci. Stavba se rozjela a po celou dobu bylo třeba řešit, různé stavební problémy a změny, které nám připravila přestárlá budova. Řešilo se statické zajištění budovy a velkým problémem bylo odstranění vlhkosti zdiva, které muselo být řešeno nejmodernější technologií chemické injektáže. Práce zdárně pokračovaly, ale bylo jisté, že z technologických důvodů nelze práce stihnout. Po naší žádosti byl termín realizace posunut do dubna 2021 a akce byla zdárně ukončena. Celková částka opravy se vyšplhala na 18 milionů Kč včetně DPH.

Vznikla tak reprezentativní budova postavená podle současných požadavků. V rámci přestavby byly doplněny ozdobné architektonické prvky fasády tak, aby vzhled odpovídal dobovým pohlednicím z 20. letech 20. století. Byla kompletně změněna dispozice budovy. Hlavní vstup do budovy byl přesunut do dvorní části tak, aby byl přístup bezbariérový a bezpečný, aby se nevstupovalo ze dveří přímo do vozovky. Tři kanceláře obecního úřadu, knihovna a kotelna na zemní plyn byly umístěny v prvním patře, tak aby byly lépe přístupné občanům při běžné denní komunikaci. V druhém traktu budovy vzniklo schodiště a kotelna s kotlem na dřevo, v druhém patře vyrostl velký společenský sál o kapacitě cca 100 osob s podiem a barem s kuchyňkou a toaletami. Bezbariérový přístup do společenské místnosti je zabezpečen vertikální plošinou, díky tomu a jeho velikosti je v porovnání se starou obřadní místností mnohem širší její využití na svatební obřady i svatební hostiny, vítání občánků, plesy, divadelní představení, projekce, školní besídky, narozeninové oslavy a další společenské akce.

Investor:obec Kladky, s přispěním státní dotace
Celková koncepce, dispoziční a architektonické řešení:Ing. Petr Hofman,
doc. Ing. arch. Gabriel Kopáčik, Dr.
Dokumentace stavební povolení a provedení stavby, technický dozor investora:Radek Hrbáček, DiS.
Dodavatel:POZEMSTAV Prostějov, a.s., stavbyvedoucí Pavel Vitouš
Zahájení stavby:červen 2020
Dokončení stavby:březen 2021
Investiční náklady:18 mil. Kč včetně DPH

Podle ohlasů občanů a prvních akcí, se nám náš záměr zdařil a všem se nová budova velmi líbí, zejména nový sál. V říjnu v něm hodláme uspořádat první hodovou zábavu a dohnat tak dlouhodobý společenský půst.

Opravená budova obecního úřadu byla za přítomnosti většiny občanů obce dne 12. června 2021 slavnostně otevřena.

Vánoční koncert 2019

Srdečně zveme všechny občany a přátele z blízkého i vzdálenějšího okolí na vánoční koncert, který se bude konat v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Kladkách v neděli 15. 12. 2019 v 16:00. Účinkuje instrumentální soubor Brněnská camerata, sbory Choirchestra, Vachův sbor moravských učitelek, Elapsus musicalis a sólisté Jana Bařinková, Dalena Morávková, Petr Zapletal.