Hroby – smlouva + platba

Smlouvy o správě, provozování, údržby a nájmu z hrobového místa na místním pohřebišti v Kladkách budou sepsány a správci pohřebiště hrazeny od července 2019.

Nájem se sjednává na dobu 14 let.