Provozní doba obecního úřadu

V souvislosti s přijetím krizového opatření vláda od 12. října 2020 ukládá orgánům veřejné moci a správním orgánům opatření spočívající mimo jiné v omezení rozsahu úředních hodin.

Obecní úřad bude pro veřejnost otevřen:

Pondělí – 07:00 – 12:00

Středa  – 07:00 – 12:00

Pro komunikaci s obecním úřadem používejte elektronické nebo hlasové služby.

Adresa pro elektronickou komunikaci : obec.kladky@volny.cz

Telefon: 582 383 424

 Úřední hodiny pro veřejnost využívejte pouze v neodkladných případech.

Děkujeme za pochopení