Slavnostní otevření bytového domu Moděva

Několik let nevyužívaný objekt bývalého výrobního družstva Moděva v Kladkách přestavujeme na bytový dům. V domě bude realizováno 9 sociálních nájemních bytů. Přízemní byty jsou navrženy jako bezbariérové. Kromě toho, že bude našim sociálně potřebným, starším či invalidním občanům nabídnuta možnost získání relativně levného a bezstarostného nájemního bydlení, opravený dům se promítne do zlepšení vzhledu návsi.

Investor: obec Kladky, s přispěním státní dotace
Projektant: doc. Ing. arch. Gabriel Kopáčik, Dr.
Dodavatel: DOPOSINVEST s.r.o.
Zahájení stavby: září 2014
Předpokládané dokončení: červen 2015

Nový bytový dům byl za přítomnosti většiny občanů obce 22. srpna 2015 slavnostně otevřen.

DSC_4529DSC_4533modeva01 modeva02DSC_4539