Závěrečný účet obce Kladky za rok 2018

Zveřejnění závěrečného účtu obce Kladky za rok 2018, který byl bez výhrad schválen na 4. veřejném zasedání obce Kladky dne 6. 5. 2019.

Celé znění závěrečného účtu je také připraveno k nahlédnutí v listinné podobě v kanceláři obecního úřadu Kladky č.p. 19.