Mobilní sběr objemných a nebezpečných odpadů – jaro 2023

Společnost FCC Litovel, s.r.o. informuje obce o organizaci mobilního sběru.

Časový rozpis pro předání odpadů:

a / objemný odpad – odpad z domácností, který je rozměrný a není možno ho umístit do popelnic. Např. staré koberce, linolea, starý nábytek, vyřazené oblečení apod.
b / nebezpečný odpad – např. oleje, tuky, zbytky barev a rozpouštědel, spotřební chemie, ropné látky, léky, agrochemický odpad včetně obalů.
c / vyřazené elektrozařízení – elektrozařízení používané v domácnostech. Např. ledničky, televize, rádia, počítače, DVD přehrávače, mikrovlnné trouby, rychlovarné konvice, baterie, zářivky, výbojky apod.
Pneumatiky se nepřijímají!

Důležité upozornění
Odkládání jakéhokoliv odpadu v době mimo provoz mobilní sběrny je považováno za odkládání odpadu mimo vyhrazená místa a je protiprávní.
Nebezpečné odpady, vyřazené elektrozařízení budou předávány zaměstnancům společnosti FCC Litovel, s r.o. na místě k tomu určeném starostou obce ve stanovenou provozní dobu.
Objemný odpad ukládejte pouze do přistavených kontejnerů. V sobotu jej můžete předat zaměstnancům společnosti FCC Litovel, s.r.o. na místě k tomu určeném starostou obce ve stanovenou provozní dobu.
Vše se přijímá v přiměřeném množství: cca 80,00 Kg/občan
Stavební odpad se nepřijímá např.: suť, eternitová krytina, cihla apod.
Běžný domovní odpad (komunální odpad, plast, papír) se likviduje při pravidelných čtrnáctidenních svozech.