Žádost o voličské průkazy na volby do Evropského parlamentu konané 7. a 8. 6. 2024

Podle ustanovení § 30 odst. 2 zákona může být žádost podána:

  1. osobně na úřadě v místě trvalého pobytu do středy 5. června 2024 do 16:00 hod.
  2. v listinné podobě opatřena úředně ověřeným podpisem voliče, zaslána na adresu úřadu, doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. v pátek 31. května 2024 do 16:00 hod
  3. v elektronické podobě zaslána prostřednictvím datové schránky, doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. v pátek 31. května 2024 do 16:00 hod.

Voličský průkaz pro volby do Evropského parlamentu je možno předat nejdříve ve čtvrtek 23. května 2024.